Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
από την Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

EUROPEAN ASSOCIATION FOR BEHAVIORAL & COGNITIVE THERAPIES (EABCT)

EABCTLGO

Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΓΣΨ) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1994 με σκοπό την προαγωγή της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, και από το 1995 είναι μέλος της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Τι είναι η Γνωστική (ή Γνωσιακή) Συμπεριφορική Θεραπεία

Είναι μια ψυχολογική θεραπεία η οποία βασίζεται σε επιστημονικές αρχές και για την οποία η έρευνα έχει δείξει ότι είναι αποτελεσματική σε ένα μεγάλο εύρος ψυχολογικών διαταραχών προβλημάτων.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάση τις συστάσεις/ απαιτήσεις της EABCT. Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης πιστοποιείται τόσο από την ΕΕΓΣΨ, όσο και από την EABCT.

Τρέχον Πρόγραμμα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Έγραψαν για το πρόγραμμα μας

Scroll to Top